onsdag 27 augusti 2014

Likhetstecknet - träna gärna!

12 + _ =  _ + 3

90 - _ = 30 + 10

_ - 10 = 11

25 + _ = 30 - 5

Gör gärna egna uppgifter och träna mer!


Föräldramöte

Vi vill bara påminna er om att det är föräldramöte, måndagen den 1 september kl 17. Varmt välkomna!

fredag 22 augusti 2014

Skoltider vecka 35

måndag: 08:00-13:30
tisdag: 08.00-13.40 (syslöjden slutar på Östergård kl 13.40)
onsdag: 08.00-13.20
torsdag: 08.00-14.00 (Medtag idrottskläder för att vara utomhus)
fredag: 08.00-13.10

Associationer

Vi skrev upp vilka ord som vi kopplar ihop med nycklar och boll.


torsdag 21 augusti 2014

Generalisering


Viktig information från rektorn

Logotyp färg med svart text

Logotyp färg med svart text 
Brattåsskolan    2014-08-21Information till föräldrar med barn på Brattåsskolan

Nytt läsår på Brattåsskolan
Vi har snart redan gått en vecka i skolan. En lugn skolstart trots stora arbeten utomhus.
Jag vill ge en första information om vad som händer på skolan.

Asfaltering på skolgårdens område.
Arbetet beräknas vara klart till v 36 och det verkar som tidsplanen håller.
Hela området kommer att asfalteras under tisdag 26/8 och onsdag 27/8.
Under dessa dagar kommer våra elever att ha all sin undervisning på
Brattåsskolan dvs inga elever har slöjd på Östergårdsskolan.
Under dessa dagar kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet till skolan
och många tunga maskiner i arbete.
Arbetsområdet kommer att vara inhägnat, men jag vill ändå mana till försiktighet när ni passerar arbetsområdet till och från skolan.
Endast gångvägen till ”lilla skolgården” kan användas.
Jag vill återigen uppmana er att prata med era barn om att respektera avgränsningarna och att hålla sig borta från byggarbetsplats och maskiner!

Trafiksäkerhet
Under förra läsåret arbetade skolan med trafikundervisning under våren, då det framkoomit att bilar och bussar kör alltför fort på vägen utanför skolan.
Vi startade ett samarbete med Keolis, NTF och brukarrådet på skolan för att arbeta för säkrare trafikmiljö för våra elever. Pedagoger och elever arbetade med trafikundervisning i klasserna och de hade ”hemläxa” för elever där de tillsammans med föräldrar skulle undersöka sin skolväg ur trafik- och säkerhetssynpunkt.
En ny hastighetsmätning gjordes i maj och den visade tyvärr att situationen utanför Brattåsskolan inte blivit bättre.
I veckan har polisen genomfört nya hastighetsmätningar med NTF och Keolis på plats.
Vårt arbete med trafikundervisning i skolan, på fritidshemmen och vårt samarbete med brukarråd, NTF
och Keolis kommer att fortsätta.
Jag vill be er föräldrar att vara observanta på hastigheten utanför skolan. Vi arbetar tillsammans för era barns säkerhet!

Projekt på gång;
1.Commenius-projekt - Across boarders with languages är ett språkutvecklingsprojekt där vi främst har fokus
på SvA-undervisning. Detta är ett gemensamt projekt mellan Brattås- och Valåsskolan.
Eva Sunryd är kordinator för projektet. Eva arbetar tillsammans med Lena Borghesi och Katja Jannesson på Brattåskolan samt Monica Sebelius på Valåsskolan. Sju länder ingår i projektet som nu är inne på sitt andra
och sista år.
Eva ansvarar också för skolan språkutvecklingsarbete med Genrepedagogik som grund.

2.Atlas- Kina projekt
Atlas-projektet med skola i Jinan i Kina är inne på sitt tredje år och kommer nu att förutom matematikutveckling fokusera på förskoleklasselevers inlärning, idrott, engelska och IKT. Tina Rosenqvist, Christer Bengtsson, Otto Bergman och Anki Oscarsson ingår i denna andra omgång av projektet.
Brattåsskolan kommer att få besök av en kinesisk delegation bestående av rektor, idrottslärare, lärare i engelska och matematik under v 42.
Vi hoppas kunna bjuda våra gäster på inblickar i vår skola under lektioner i engelska, matte- och idrott.
Vi hoppas också att de kinesiska lärarna skall undervisa några av våra elever under en mattelektion och en kinesisk idrottslektion.3.Brattåsskolans e-bibliotek
Projektet Lärande och inflytande på riktigt, som Brattåsskolan har valt att kalla Skriva för livet.
Det är ett projekt där Brattåsskolan deltar, tillsammans med tio enheter i Mölndal, i samarbete med Utvecklingsenheten i Mölndal och Universitetet där Mölndal fått pengar från Skolverket.
Projektet utgår från elevernas delaktighet och inflytande och användning av IKT som stöd i skolan och undervisningen. Tanken är att alla på skolan skall vara med dvs alla skall vara delaktiga i projektet för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.
Brattåsskolan har startat ett e-bibliotek, där elevernas egenproducerade böcker publiceras. I e-biblioteket ingår flera bokgenrer bla äventyrs-, och faktaböcker. Arbetet startade redan under våren och kommer att fortsätta hela läsåret.
Tina Rosenqvist är kordinator för projektet tillsammans med Peter Levin, Otto Bergman och Marcus Lundkvist.

Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa mig på tel 795 34 10.

Med vänliga hälsningar

Agneta Johansson
Rektor Brattåsskolan

måndag 18 augusti 2014

Äntligen skolstart!

Vilken glädje att träffas igen!
Idag har vi bland annat siat in i framtiden och gjort framtidsglasögon över våra förväntningar på tredje klass. 

torsdag 14 augusti 2014

Skoltider v.34

På måndag är det som sagt skolstart mellan kl 08.30 och 11.00. Resten av veckan kommer att se ut såhär:
tisdag: 08.00-13.40
onsdag: 08.00-13.00
torsdag: 08.00-14.00 (Medtag idrottskläder)
fredag: 08.00-13.00

Med vänlig hälsning, 
Emma, Linda, Marita 

onsdag 13 augusti 2014

Välkomna tillbaka!

Hej alla glada elever och föräldrar!
Nu är dags att lämna den härliga sommarledigheten bakom oss. Vi ser fram emot att träffa er igen och tillsammans ska vi ha ett riktigt roligt läsår med nya utmaningar.

Vi börjar skolan måndagen den 18 augusti kl 8:30. Då ses vi först på lilla skolgården och därefter går vi till vårt klassrum. Skoldagen slutar 11:00. De barn som har fritids får mat i bamba.

Väl mött!

Linda, Marita och Emma